Jaarverslag van de Stichting 55+ actief te Gramsbergen over het jaar 2022.

Alle bijeenkomsten werden gehouden in De Binder en alles was steeds keurig verzorgd.

Onderstaand een korte samenvatting van het jaar 2022.

Bijeenkomsten.

Het Bestuur heeft het afgelopen jaar 9 x vergaderd, de eerste keer was op

woensdag 9 februari 2022.

25 maart: Eerste bijeenkomst in 2022 na de Lockdown. Lummy Boerhof uit Ruinerwold. Vertellegies over vroeger en nu. Deze middag hebben we ook van Rieks Meilink afscheid genomen. Hij was penningmeester. Deze functie heeft Wolter Huygen overgenomen en als nieuw bestuurslid is Gert Pijlstra in het bestuur gekomen.

Aanwezig : 59 personen.

6 april: Contactmiddag: nieuwsbrief bezorgers, ziekenbezoekers, contactpersonen en overige medewerkers .

Aanwezig: 38 personen.

22 april:  Anita Oldenhave en Erik Knoef. Zij vormen samen het Duo Een en Ander.

Aanwezig: 83 personen.

29 Augustus:  Allround singer songwriter Dick van Altena. Deze avond was georganiseerd in samenwerking met de Oranjevereniging

Aanwezig : 214 personen.

30 september:  Nighthawk  Production uit Assen toont de natuurfilm Waterland Drenthe. Deze film wordt als bioscoopfilm gepresenteerd.

Aanwezig: 70 personen.

28 oktober :  De heer Jan Meilink uit Hardenberg (Iemker) verteld over de wondere wereld van de bijen.

Aanwezig: 29 personen.

2 December: Dit was een feestelijke bijeenkomst, namelijk het 50 jaar bestaan van Stichting 55+ actief.  Optreden van Twee recht Twee averecht.

Aanwezig: 200 leden en 17 niet leden.

14 december: Kerstmiddag, verzorgd door de Protestantse Gemeente Gramsbergen. 

Overige activiteiten.

Nog een kleine aanvulling betreffende het 50 jaar bestaan. Het officiële jubileumjaar is 2020 maar door corona uitgesteld tot 2022. Het was een bijzondere feestelijke avond met als hoogte punt het onthullen van een vernieuwde banner en spandoek met daarop een nieuw logo.

Dit werd gedaan door mw. Gerda Cuperus en de voorzitter Roelof Altena.

Er is het afgelopen jaar 6 x een Nieuwsbrief verstuurd/gemaild naar alle leden. Ook is er een brief opgesteld en verzonden naar de leden van 55+ met als inhoud het inventariseren van de belangstelling voor het oprichten van een scootmobielclub. 

Er zijn 2 activiteiten gestopt. De zanggroep en de volksdansgroep.

Aantal leden op 1 januari 2022:  549
Overleden : 15
Opgezegd: 17
Nieuwe leden: 23
Aantal leden op 31 december 2022:  540

Voorzitter, Roelof Altena.                            Opgemaakt, Nies Compagne.