In de tuinen van de karakteristieke woningen, grenzend aan de kunstmarkt zijn er optredens. Lokale professionele kunstenaars maken een tuin tot hun podium voor muziek, dans, poëzie en beeldende kunst.

Later meer.