Het idee om het openbare grasveld met struiken en een aantal paden tussen het Welgelegen en Het Weerdje om te toveren in een mooie belevings- en ontmoetingstuin, is geboren op het stembureau in dorpshuis De Binder. Normaal gaan we op één vaste dag naar het stembureau. Maar vanwege corona was dat dit keer ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gekozen voor verspreiding over drie dagen: 14, 15 en 16 maart 2022.

Dus ruim de tijd voor de stembureauleden om de zaken in Gramsbergen eens goed de revue te laten passeren.

Ina van den Poll-Nijeboer had het er over, dat de ruimte tussen het Welgelegen en het Weerdje beter moest worden onderhouden en ingevuld. De gemeente kwam slechts gedeeltelijk het gras maaien in verband met biodiversiteit en de ruimte was vanuit het Welgelegen niet te bereiken. Er was dus eigenlijk nooit iemand. Nu dan, zeiden wij,

Ina van den Poll-Nijeboer, Hans Scholten en Henk Steenbergen, dan gaan wij daar iets moois van maken. Aan burgemeester Offinga, die langskwam op het stembureau, werd gevraagd of er bij de gemeente nog een potje was voor particulier initiatief. Hij zei, dat daar nog een bedrag in zat. Het trio ging daarna aan de slag, contact werd opgenomen met de wethouder Breukelman en met de Maarten Bomans, Initiatieven coach regio Vechtdal van de provincie Overijssel. Het idee werd positief omarmd. Drie maand later kregen we van de provincie bericht,  dat er geld beschikbaar gesteld werd om een plan te maken. Onze plaatsgenote Hannie Kwant werd ingeschakeld met haar POMGROENontwerp bureau, samen met boomkwekerij Guus Meesters, werd een schets en een beplantingsplan gemaakt. Na een aantal wijzigingen en goedkeuring  door een ecoloog van de provincie, werd door provincie Overijssel subsidie toegekend. Daarna werd subsidie aangevraagd en gekregen van de gemeente Hardenberg, De vrienden van de Saxenburgh, Postcode loterij, Univé buurtfonds, Het opgeheven Welfaire Fonds van het Welgelegen,  Rabobank Vaart en Vecht, Vaillantfonds, Vechtdal Wonen, EMM/MOG Gramsbergen.

Installatiebedrijf Hamberg schonk jeu de Boules ballen, Kinderopvang de Dassenburg het boter, kaas en eieren spel, de Oranjevereniging de vlag  en stichting PROGRAM het bijenhotel.

Er is toen een werkgroep gevormd, met als leden:

* Henk Steenbergen – Hans Scholten – Ina van den Poll (initiatiefnemers) 
* Hannie Kwant (POM Groen Ontwerp),
* Guus Meesters (Boomkwekerij Loozen)
* Raimond Hendriksen – Bertus Lennips (MvdD)
* Dolf Scholten (Stadsbelang),
* Dorinda Lennips – Sarah Werink – Bea Passies – Alida Osseforth – Irene Ramaker    (namens de Saxenburgh)
* Maarten Bomans (namens provincie – initiatieven coach Vechtdal),
* Dick Groenendijk – Henk Warners  (Gemeente Hardenberg)
* Teun van der Veen – Aad Kolthof  (Vrienden van de Saxenburgh) 
* Anneke Schottert – Christiaan Oenema (Vechtdal Wonen)
* José Tromp (Dassenburcht)

De uitvoering werd gedaan door twee jonge ondernemers uit Gramsbergen, met als projectleiders Guus Meesters van Boomkwekerij Loozen en Bertus Lennips van de MVDD groep. Van diverse ondernemers hebben we korting gekregen, zoals van Meubelland, LTH Nijmeijer en Janssen de Jong, die nog een doorgang gaan realiseren vanuit de PG afdeling.

En als kers op de taart hebben we 3 kunstwerken kunnen plaatsen, 1 van Ton Scheerhoorn (geschonken door Janny Scheerhoorn) en 2 van Thea Jitten uit Ommen. De beweegtoestellen zijn geplaatst met medewerking van de physiotherapeuten  Jan Hendrik Tuin en Evan Reinders.

Intussen is het groen flink aan het groeien en dus ook het onkruid. Maar mede dank zij hulp van de ‘groenploeg’, Albert van der veen, Eg Huisjes en Harrie Brink en onder toezicht van Guus Meesters hebben we dat aardig onder controle.

De tuin is nu klaar en toegankelijk voor iedereen. Ook de jeu de boules baan kan door iedereen gebruikt worden. We hopen op veel bezoek en ontmoeting zowel van de bewoners van het zorgcentrum als de burgers van Gramsbergen en omstreken.

De opening werdvrijdag, 10 mei, verricht door de initiatiefnemers door het hijsen van de Gramsberger vlag, waarna er voor iedereen gelegenheid was de tuin te bewonderen onder het genot van een drankje en een ijsje en gezellige harmonicamuziek van de groep Nijzink uit Anevelde.

Posted in
Algemeen