1.     De Gramsberger Torentocht  wordt georganiseerd door Stichting ProGram, aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Reglementen, richtlijnen en bepalingen van de KNWB zijn van toepassing. Iedere deelnemer wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn.

2.     Deelname aan de Gramsberger Torentocht geschiedt op eigen risico.

3.     Stichting ProGram, en de hiervoor werkzame personen, aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid en/of (gedeeltelijke) aansprakelijkheid voor ongevallen, ziekte, schade aan, verlies of diefstal van bezittingen, voor, tijdens of na de wandeltocht.

4.    Van deelnemers wordt verwacht dat zij geen schade toebrengen aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaten. Tevens is wildplassen verboden. 

5.     Voor deelname aan de Gramsberger Torentocht is per deelnemer een startkaart vereist, welke op de dag van de wandeltocht verkregen kan worden, tegen betaling ter plaatse of na het overleggen van een bewijs van online inschrijving.

6.     Leden van KWBN die gebruik maken van de kortingsregeling dienen zich te legitimeren met geldige ledenpas.

7.     Wandelboekjes worden afgetekend en verzorgd, indien zij bij de start worden ingeleverd.

8.     Deelnemers dienen de voor hen aangegeven route te volgen.

9.     De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de Gramsberger Torentocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

10.  Aanwijzingen door medewerkers van de organisatie, politie en verkeersregelaars dienen te worden opgevolgd.

11.  Deelnemers gaan ermee akkoord dat Stichting ProGram foto- of filmbeelden, waarop deelnemers staan, voor publiciteitsdoeleinden gebruikt, zonder hiervoor toestemming te vragen en een vergoeding te kunnen claimen.

12.  Door het verkrijgen van een startbewijs, gaat een deelnemer akkoord met dit reglement.

13.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting ProGram. Tegen uitspraken is geen beroep mogelijk.