Het uit 1958 daterende Het Bostheater in het voorjaar van 2016 volledig opgeknapt. Het bostheater lag er, na veelvuldig gebruik in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, verloren en haveloos bij. De bielzen, waarop de planken voor toeschouwers werden aangebracht waren aan het verrotten, technische voorzieningen zoals stroomkast waren er niet meer en boomwortels teisterden het uit stoeptegels bestaande podium.

Na het door Stichting ProGram in 2010 georganiseerde culturele festival Night of the Forest gingen er stemmen op om het bostheater te redden van de ondergang. In 2013 is daar serieus werk van gemaakt. Tijdens de maatschappelijke beursvloer van de gemeente Hardenberg ontstond toen een match met architect Henk Hamhuis. De oud-inwoner van Gramsbergen heeft vervolgens een renovatieplan gemaakt. Dat gaat uit van een openluchttheater met een aantal plateaus waarop plaats is voor ongeveer 300 zitplaatsen. Met hulp van diverse technische deskundigen uit eigen plaats en ondersteuning van medewerkers van theater de Voorveghter in Hardenberg is het plan verder vorm gegeven.

Ondertussen ging het bestuur van Stichting ProGram achter de de financiële middelen aan. Het ideale plan, een theater met overkapt podium, kostte 99.000 euro. Dat bleek op dit moment een te grote investering, waarop eind vorig jaar is gekozen om het project uit te voeren zonder de overkapping. Door de bijdragen van de gemeente Hardenberg, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Rabobank Vaart & Vechtstreek, TVM Foundation, NAM, Rotary Hardenberg, Wensstichting Vechtdal, diverse sponsoren, giften, acties en een garantstelling van Gramsbergse ondernemers zijn hiervoor voldoende financiële middelen.

Trots is het bestuur van Stichting ProGram op de samenwerking met lokale bedrijven (Loonbedrijf Hulter, Kuipers Bouwmaterialen, Bruinsma Kantooreffeciency, KZ Houtwerk, Prima Equipment, Kamphuis Transport, Unica), die het werk uitvoeren en materiaal leverden, en de buren, Sportvereniging Gramsbergen en Combibaan Gramsbergen.

foto’s Gerrit Brink