Vrijdagmiddag 27 januari 2023 – 14.00 uur. De Binder.

Jaarvergadering. En daarna thema: De brandweer.

Wat doet de brandweer allemaal behalve blussen? En hoe werken ze?

Dit alles wordt ons haarfijn door o.a. plaatsgenoot Bert Kwant uit de doeken gedaan.

Vrijdagavond 24 februari 2023 – 19.30 uur. De Binder.

Toneelvereniging “Roke” treedt op met het stuk:

Kuurboerderij DOLELU (spreek je uit als De oale luu)

Anton en Grietje hebben de boerderij overgedaan aan hun zoon Hendry en beginnen zelf met een kuurboerderij waar ouderen, die om een of andere reden even niet thuis kunnen zijn, voor een korte termijn onderdak en verzorging kunnen krijgen.

Een nichtje van Anton zou komen voor de verzorging, maar meldt zich af i.v.m. ander werk. De eerste twee gasten hebben zich aangemeld, maar komen eerder als in eerste instantie de bedoeling was. En dan beginnen de problemen. Ook speelt een stoel met een kussen een belangrijke rol. Al met al weer een hilarische toestand.

Vrijdagmiddag 31 maart 2023 – 14.00 uur. De Binder.

In samenwerking met de Rabobank wordt het onderwerp” Uitbuiting bij ouderen” aan de hand van een aantal sketches naar voren gebracht.  Vanuit de bank zal het één en ander worden verteld over financiële uitbuiting. En wat je er zelf aan kan doen om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook zal er iets meer verteld worden over de fraude vormen waar we tegenwoordig veel mee te maken hebben.

Vrijdagavond 21 april 2023– 19.30 uur. De Binder.

De avond wordt verzorgd door het accordeonduo “Irjan en Eggie”.

En er is een alternatieve ”bingo” door één van onze bestuursleden.

Maandagavond 28 augustus 2023– Oranjefeest.

19.30 uur in De Binder.

Vanavond komt het “Brook Duo”  met de theatertour “Veugelbottekes”.

Gert Jan Oplaat (alias de Weuste) en Anita Bolink (alias Bokie) zorgen met hun hilarische dan wel ontroerende verhalen voor een onvergetelijke avond.

Vrijdagavond 29 september 2023 – 19.30 uur. De Binder.

“De Babyboomers Blues” met Egbert Meyers, Jan Veenstra en Marga Kool.

Allen geboren net na WO2, een tijd met twee gezichten.

In hun gedichten, verhalen en liedjes klinkt de hedendaagse thematiek door.

Vrijdagmiddag 27 oktober 2023 – 14.00 uur. De Binder.

Lezing over “De Ommerschans”. Op een oude verdedigingsschans uit de 17e eeuw en het gebied eromheen, bouwde men 200 jaar later de eerste strafkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid.

Vrijdagavond 24 november 2023 – 19.30 uur. De Binder.

De avond wordt verzorgd door 2xRW. De heren Roelof Willems en Rinus Wanders.

Deze twee mannen uit de buurt van Schoonebeek zorgen voor een mooi optreden met zang, een grap en een mop.

Woensdagmiddag 13 december 2023 – 14.00 uur. De Binder.

Kerstmiddag.

De Protestantse Gemeente Gramsbergen zal deze middag verzorgen.