7 februari 1970

In de commissie VVH (Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening) is op initiatief van mevr. van Hout het idee ontstaan om een commissie “Bejaardenwerk Gramsbergen” op te richten. Bij de VVH waren alle vrouwenverenigingen uit Gramsbergen aangesloten waardoor alle groeperingen van de bevolking vertegenwoordigd waren. Deze vergadering werd gehouden bij mevr. van Hout thuis. Men voelde behoefte om wat meer voor de bejaarden te gaan doen op het gebied van gezelligheid en saamhorigheid. Daarom besloot men om een zevental dames te vragen zich voor dit doel in te zetten.

10 februari 1970

Vergadering van de commissie “Bejaardenwerk Gramsbergen” wederom bij mevr. van Hout thuis. Het doel van de commissie was in eerste instantie het opzetten van een bejaarden sociëteit en een gymnastiekclubje.

Voor de commissie hadden zich beschikbaar gesteld:

 • Mevr. van Hout                 voorzitter
 • Mevr. Wilpshaar               secretaris
 • Mevr. van Riemsdijk         penningmeester
 • Mevr. Flim
 • Mevr. Westerbeek van Eerten
 • Mevr. Meilink
 • Mej.   H. Wilpshaar

17 maart 1970

Vergadering van de commissie “Bejaardenwerk Gramsbergen” in het Dorpshuis en overleg met beheerder Gerrit v.d. Poll. Het bestuur stelde voor om voor haar activiteiten de foyer en een zaaltje van het Dorpshuis te reserveren op de dinsdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur. De contributie werd vastgesteld op fl.5,00 per persoon per jaar.

Elke maand zal er dan een gezellige middag of avond gehouden worden.

Aan de commissie werden toegevoegd:

 • Dhr.    Grimmerink
 • Dhr.    Hutten
 • Dhr.    Manuel
 • Dhr.    de Jong
 • Dhr.    Evers
 • Dhr.    Snel
 • Mevr.  aan het Rot
 • Mej.    Vinke

7 april 1970

De eerste gezellige avond vindt plaats in het Dorpshuis. Medewerking verlenen zangvereniging Euphonia, muziekvereniging SDG uit Ane en een bejaarden toneelgroep uit Coevorden. Voor deze gelegenheid had Dhr. F. Mulder een clublied voor de bejaarden geschreven wat zeer in de smaak viel.

27 maart 1980

Bij notariële akte is de commissie “Bejaardenwerk Gramsbergen” overgegaan in “Stichting Bejaardenwerk Gramsbergen”.

Als doelstelling van de stichting werd hierin omschreven:

Het bevorderen en zo nodig uitvoeren of doen uitvoeren van een geïntegreerd welzijnsbeleid voor bejaarden in de gemeente Gramsbergen, zulks met eerbiediging van de activiteiten en eigen identiteit van de organisaties en instituten die reeds werkzaam zijn op het terrein van het welzijn voor bejaarden.

Het bestuur bestond op dat moment uit:

 • Mevr.  H. Meilink-Kelder              voorzitter
 • Mevr.  A.H. Wilpshaar-Lennips    secretaris
 • Dhr.    E. Snel                             penningmeester
 • Dhr.    G.J. Hutten
 • Dhr.    J. Evers
 • Dhr.    K. Manuel
 • Dhr.    J.H. ter Wijlen
 • Mej.    F. Vinke
 • Mevr. J. Berkhout-Lankester
 • Mevr. S.J.O. de Muinck Keizer-van Riemsdijk
 • Mej.   H. Wilpshaar

24 januari 2000

Bij notariële akte is de “Stichting Bejaardenwerk Gramsbergen” overgegaan in “Stichting 55+ Actief Gramsbergen”. Als doelstelling van de nieuwe stichting werd hierin omschreven:

Het bevorderen en zo nodig uitvoeren of doen uitvoeren van een geïntegreerd welzijnsbeleid voor personen vanaf de leeftijd van 55 jaar die wonen in Gramsbergen en omgeving, zulks met eerbiediging van de activiteiten en eigen identiteit van de organisaties en instituten die reeds werkzaam zijn op het terrein van het welzijn van 55-plussers.

Onder het doel valt verder al hetgeen daarmee verband houdt of tot verwezenlijking van het doel kan bijdragen.

Het bestuur bestond op dat moment uit:

 • Mevr.  G. Cuperus-Heij               voorzitter
 • Mevr.  J. Brink-Gerrits                 secretaris
 • Dhr.    L.G. Bras                         penningmeester
 • Dhr.    G.J. Wesselink
 • Dhr.    F. Boonstra
 • Dhr.    M. Ranter
 • Mevr.  S.H. Hamberg-Altena
 • Dhr.    E.J. Hutten
 • Dhr.    J. Meinen
 • Mevr.  H.J. Hamberg-Drenthen
 • Mevr.  A. Hans-Hulter

23 april 2010

Viering 40-jarig jubileum in het Dorpshuis met een optreden van de Sjompiesingers. 

Een feestelijke avond waarbij 275 bezoekers aanwezig waren.

7 maart 2014

Officiële opening van MFC DE BINDER. Na een periode van 2 jaar op alternatieve locaties te zijn ondergebracht, kan de Stichting 55+ Actief Gramsbergen voor haar activiteiten weer gebruik maken van een prachtig mooi Dorpshuis in dit MFC.

2 december 2022

Viering 50-jarig jubileum in DE BINDER met een optreden van “Twee Recht Twee Averecht”. Dit jubileum had eigenlijk in 2020 gevierd moeten worden maar is 2 keer uitgesteld vanwege de coronapandemie. Na de onthulling van het nieuwe logo voor 55+Actief door Gerda Cuperus konden ruim

200 bezoekers genieten van een heerlijk avondje cabaret.

Voorzitters vanaf de oprichting

 • 1.   1970 – 1979       Mevr. Minie van Hout-Faber
 • 2.   1979 – 1980       Mevr. Riek Meilink-Kelder
 • 3.   1980 – 1985       Mevr. Ineke Floors-Voortman
 • 4.   1985 – 1991       Mevr. Janny Bosch-Fikkert  
 • 5.   1991 – 1998       Mevr. Jenny Huisjes-Geertjes
 • 6.   1998 – 2006       Mevr. Gerda Cuperus-Heij
 • 7.   2006 – 2010       Mevr. Janny Matel-Hakkers
 • 8.   2010 – 2014       Dhr.   Jan Gerritsen
 • 9.   2014 – 2019       Dhr.   Johan Runhaar
 • 10. 2019 –                Dhr.   Roelof Altena