In de Boomhofkerk aan de Kerkstraat zal een ‘staalkaart’ van de Nederlandse dichtkunst gepresenteerd worden. Bezoekers krijgen de gelegenheid bij te dragen aan een gedicht. De opzet is om gezamenlijk het langste gedicht van Gramsbergen te maken.

In het kader van het thema van de kunstmanifestatie,  Van Piep tot Knar, wordt samengewerkt met bewoners van zorgcentrum Het Welgelegen en leerlingen van de basisscholen. In de kerk is een expositie van kunstwerken die de kinderen met de ouders hebben gemaakt tijdens een gezamenlijk gevolgde workshop.