Het bestuur van Stadsbelang Gramsbergen e.o. vergadert elke 1e donderdag van de maand in MFC de Binder in Gramsbergen.

Stadsbelang Gramsbergen e.o. komt op voor de belangen van de inwoners van Gramsbergen e.o. Stadsbelang is de spreekbuis richting de gemeente en denkt mee over tal van onderwerpen die spelen in Gramsbergen e.o. Enkele voorbeelden: verkeersveiligheid, jongeren, ouderen, leefbaarheid, woningbouw. De bestuursleden hebben elk hun eigen portefeuille waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Aart van Faassen
Voorzitter
Contactpersoon gemeente Hardenberg
Zichtbare dynamiek en fysieke verbinding in het dorp

Gerrit Keuken
Secretaris
Contactpersoon De Groene Gramsberger
Zichtbare dynamiek en fysieke verbinding in het dorp

Mattijn Brakel
Penningmeester
Verbindende identiteit

Carien Mepschen – Snijder
Zichtbare dynamiek en fysieke verbinding in het dorp
verkeer

Dolf Scholten
Bouw/verkeer
vicevoorzitter
Zichtbare dynamiek en fysieke verbinding in het dorp

Mirjam Brink – Schep
Zwembad
Verbindende identiteit

Wilma Dubbink
Verbinding tussen mensen
Verbinding tussen verenigingen en organisaties
Voorzitters overleg

Marieke Kelder
Vechtrijk Gramsbergen
Verbindende identiteit
Zichtbare dynamiek en fysieke verbinding in het dorp