Bestuur.

Ronald Belser (voorzitter)
Klaas Bolks (secretaris)
Hans Scholten (penningmeester).
correspondentieadres: Dahlenburg 33, 7783 BX Gramsbergen
email: stichtingprogram@gmail.com

 Financiën.

De stichting ontvangt incidenteel een subsidie van de gemeente Hardenberg. Andere inkomsten bestaan uit deelnemersbijdragen, vrije giften bij activiteiten, incidentele bijdragen van (cultuur)fondsen, prijzen (Cogas Cultuurprijs, Kern met Pit), sponsoring en de sponsorgroep Vrienden van ProGram.


Doelstellingen.

* Initiëren, organiseren en bevorderen promotieactiviteiten voor en in Gramsbergen.

* Initiëren, organiseren en faciliteren nieuwe en bestaande evenementen.

* Versterken van de sociale cohesie binnen de kern Gramsbergen en omliggende buurtschappen.

* Initiëren en bevorderen samenwerking van verenigingen en/of individuele inwoners binnen de Gramsberger gemeenschap, onder meer rond de hieronder genoemde activiteiten en evenementen.

* Beschikbaar stellen van expertise op verschillende terreinen aan wie daarom vraagt.

* “Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord” (citaat oprichtingsakte).

Ontstaan.

Op 1 januari 2010 heeft het bestuur van de “Vereniging Stadsbelang Gramsbergen en omstreken” besloten tot de oprichting van een onder de vereniging vallende werkgroep, ProGam genaamd, die tot taak en doel heeft nieuwe activiteiten te initiëren en bestaande activiteiten te coördineren ten behoeve van de bevolking van Gramsbergen. De werkgroep is op 1 januari 2011 omgevormd tot een zelfstandige stichting.

‘Er is niet veel te beleven in Gramsbergen’, was een veelgehoorde opmerking tijdens de spreekuren die Stadsbelang Gramsbergen houdt. Nu valt dat nog wel mee als je alle activiteiten in ons stadje op een rij zet. Dan kom je tot een imposante reeks. Maar, zo vond Stadsbelang in 2010, een vernieuwende activiteit zou wel leuk zijn.

Een brainstormavond leidde tot het idee om een groot cultureel evenement op te zetten, op een verrassende locatie, het Gramsberger Bosje. Er werden verenigingen benaderd, die vrijwel allemaal enthousiast reageerden en meededen. En de eerste Night of the Forest werd, op die zwoele zomeravond in juli 2010, een groot succes. Het vormde het begin van een reeks nieuwe activiteiten en was de basis van de in 2016 gerealiseerde renovatie van het openluchttheater.