Aanmelden Kunstmarkt

De kunstmarktcommissie nodigt u van harte uit om deel te nemen aan Stedekunst op zondag 20 september 2020. Graag nodigen wij u uit om op deze kunstmarkt uw werk te presenteren en te verkopen. Helemaal bijzonder maakt u het voor uzelf, de markt en de bezoekers wanneer u een demonstratie geeft van uw werkzaamheden.

De kosten voor een marktkraam bedragen slechts €40,-. Hiervoor krijgt u een marktkraam van 4 x 1.16 meter, inclusief achterdoek. Wij willen de G van gastvrijheid eer aandoen door u koffie/thee en iets lekkers aan te bieden (aangeboden door de gezamenlijke horeca Gramsbergen).

U kunt tot 3 augustus 2020 inschrijven, door ons een email te sturen naar stedekunst@gmail.com met de volgende gegevens:

– Uw naam
– Uw adres, postcode en woonplaats
– Uw telefoonnummer
– Uw emailadres
– Uw product/specialiteit
– Of u tijdens de kunstmarkt actief bezig bent een demonstratie te geven (ja / nee)

We vragen u daarnaast ook of u het verschuldigde bedrag overmaakt op rekeningnummer NL28RABO0113418353 t.n.v. Stichting ProGram, o.v.v. Stedekunst en uw naam.  1. Algemene informatie
  2. Kunst in de tuinen
  3. Culturele erfgoed wandeling
  4. Expositie in de kerk
  5. Voor kinderen
  6. Met dank aan

Over Gramsbergen

Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.