Sinterklaas intocht 2020

De gemeente Hardenberg wordt momenteel benaderd met vragen vanuit organisaties over het organiseren van de Sinterklaasintocht 2020. Momenteel zijn Sinterklaasintochten nog niet expliciet verboden. Echter, de vraag kan worden gesteld of het uitvoeren van zo’n initiatief in Coronatijd wenselijk is. Vanuit de Veiligheidsregio IJsselland is geconstateerd dat de intochten zoals ze normaal georganiseerd worden, niet kunnen. Daarvoor zijn de geldende beperkingen te strikt. Er kan wel nagedacht worden over Coronaproof alternatieven.

Zolang er geen expliciet landelijk of regionaal verbod geldt voor (activiteiten rond) de lokale intocht van Sinterklaas, zal ook het college van Hardenberg geen verbod opleggen. De afweging om al dan niet activiteiten te organiseren, ligt primair bij de organisatie. Activiteiten zullen in ieder geval moeten voldoen aan de Corona-richtlijnen van de Rijksoverheid en van de Veiligheidsregio IJsselland.

Deze zijn te vinden op de speciale coronapagina op de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavir...

en op de website van de Veiligheidsregio IJsselland:

https://www.vrijsselland.nl/coronavirus/

Het college van Hardenberg doet daarnaast de oproep om niet te veel op zoek te gaan naar de formele grenzen van de Rijksmaatregelen en de noodverordening van de Veiligheidsregio IJsselland in het kader van de Coronacrisis, maar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de achterliggende bedoeling van de maatregelen.

Daarnaast leven er vragen over de aanwezigheid van Zwarte Pieten bij Sinterklaasintochten.

Het college is zich bewust van dit vraagstuk en constateert dat het maatschappelijk debat hierover gaande is. Het is niet aan de gemeente om richting te geven aan dit debat. Daarom zal de gemeente geen eisen of beperkingen stellen aan de aanwezigheid van Zwarte Piet bij een eventuele intocht van Sinterklaas.  1. Over Stadsbelang
  2. Bestuur
  3. Contact
  4. Toekomstvisie Gramsbergen 2018-2028
  5. Ere Bezantijn
  6. AVG en verenigingen
  7. Gramsbergen helpt Gramsbergen
  8. Jaarvergadering Stadsbelang Gramsbergen e.o. 2020
  9. Start onderhoudswerkzaamheden Gramsbergerweg en Hardenbergerweg

Over Gramsbergen

Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.