Huisarts en Saxenburgh Groep tekenen voor behoud huisartsenzorg Gramsbergen

Het is tegenwoordig niet eenvoudig om goede opvolgers voor een huisartsenpraktijk op het platteland te vinden. Dat ondervinden ook de Gramsberger huisarts Kooij en zijn echtgenote.

Dit heeft ertoe geleid dat huisartsenpraktijk Gramsbergen en de Saxenburgh Groep onlangs een intentieverklaring hebben ondertekend om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen voor behoud van goede huisartsenzorg inclusief apotheekvoorziening voor de inwoners van Gramsbergen en omstreken.

De komende maanden gaan partijen onderzoeken hoe de huisartsenzorg in Gramsbergen in de toekomst gestalte moet krijgen. Zij zullen onder andere gesprekken voeren met (huis)artsen- en apothekersgroepen en zorgverzekeraars. Verschillende mogelijkheden worden onderzocht, variërend van bemiddeling met een overnamekandidaat, tot eventuele overname van de praktijk door de Saxenburgh Groep zelf.

In de loop van dit jaar zal hierover meer duidelijkheid komen. Dan zal ook bekend worden, hoe de inwoners van Gramsbergen in de nabije toekomst verzekerd kunnen blijven van huisartsenzorg dichtbij huis.

Over Gramsbergen

Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.