Jaarvergadering

Agenda jaarvergadering 14 maart 2019, aanvang 20.00 uur

 • Opening
 • Terugblik 2018, klik hier voor de notulen van 2018
 • Financieel overzicht
 • Wijziging Bestuur
 • Rondvraag
 • Uitreiking “ere Byzantijn”
 • PAUZE
 • Presentatie “Ruimte voor de Vecht” door Jan Arie van Berkum
 • Sluiting

Aftredend en niet herkiesbaar:

 • Jenneke Tegelaar
 • Ruud Hommes

Voorgestelde kandidaten:

 • Wilma Dubbink
 • Dolf Scholten
 • Gerrit Keuken

Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen bij het secretariaat: Voorstraat 8 te Gramsbergen. Deze voordracht moet door minstens 10 leden ondertekend zijn.

Over Gramsbergen

Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.