Stadsbelang

Stadsbelang Gramsbergen e.o. is een vereniging die opkomt voor de belangen van de inwoners van Gramsbergen e.o.

Op deze website kunt u informatie vinden over het bestuur, de verschillenden commissies en de activiteiten die wij organiseren.

De gemeente heeft een speciale pagina over gebiedsgerichtwerken

Sinds kort hebben wij voor gebiedsgericht werken een eigen pagina binnen de gemeentelijke website. http://www.hardenberg.nl/wonen-leven/kernen-en-wijken/

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons mailen: stadsbelang@gramsbergen.nl

Agenda jaarvergadering 23 maart 20.00 uur:

  • Opening
  • Terugblik 2016
  • Wijziging bestuur
  • Rondvraag
  • Uitreiking ere-byzanthijn stad Gramsbergen
  • Pauze
  • Visiegroep stelt zich voor en de plannen tot nu toe
  • Sluiting

3 bestuursleden aftredend en herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen bij het secretariaat: Voorstraat 8 te Gramsbergen.

Deze voordracht moet door minstens 10 leden ondertekend zijn.


Over Gramsbergen

Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.

Top